Start Free Trial

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Home > HİZMET SÖZLEŞMESİ

1) Sözleşmenin Tarafları

1.1 LOGGMA

 • Unvan: Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş.
 • Adresi: Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Üni. Ebiltem Binası No:172/14 Bornova/İzmir
 • Vergi Numarası: 6090802679
 • Telefon: -
 • E-Posta: info@loggma.com.tr

1.2 Müşteri ( Tüzel Kişilik )

 • Unvan:
 • Adresi:
 • Vergi Numarası:
 • Telefon:
 • E-Posta:

2) Tanım

 • Site: https://solarify.io/ internet adresinde bulunan site.
 • Solarify: https://solarify.io/app/ internet adresinden erişilebilen güneş enerjisi santralleri performans uzaktan izleme sistemi ve sürümleri, “Solarify” olarak tanımlanmıştır.
 • Solarify akıllı raporlama sistemi ve yapay zekâ ile analiz sistemi bu tanım kapsamında olmamakla beraber, ayrı bir ücretlendirmeye tabiidir.
 • Solarify Mobil Uygulamaları: Solarify’ın Google Play Store’da (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.solarify.app) ve Apple App Store’da (https://itunes.apple.com/us/app/solarify/id1448240087) bulunan mobil uygulamaları.
 • Veri kaydedici: Solarify’ın çalışabilmesi için, güneş enerjisi santraline kurulması gereken, santrale ait ilgili verilerin Solarify’a transferini sağlayan cihazdır. Sistemin çalışabilir olması için, bu cihazın çalışır halde ve veri aktarıyor olması gerekir.
 • Kullanıcı: Tanımlaması müşteri veya müşteri’nin beyanı ve isteğine göre Solarify yetkilileri tarafından yapılan, yetkileri müşteri veya müşteri’nin beyanı ve isteğine göre Solarify yetkilileri tarafından sınırlandırılmış, GES’lere erişim hakkı olan kişi.
 • GES: Müşterinin ve kullanıcıların verilerini Solarify’a transfer etmeye, incelemeye yetki ve hakkının olduğu Güneş Enerjisi Santrali.
 • GES Verisi: İlgili GES ve GES’lerin anlık enerji üretimi, ışınım, GES’e ait parçaların ve bileşenlerin ilettiği bütün veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın GES’ten veri kaydedici yoluyla Solarify’a transfer edilen verilere ek olarak kullanıcı veya müşteri tarafından beyan edilen veya girilen GES ile ilgili verilerin tümü.

3) Sözleşmenin Konusu ve kapsamı

 • 3.1 İşbu Sözleşme, müşterinin verilerini transfer etmeye, incelemeye ve paylaşmaya yetki ve hakkının olduğu GES’lerin verilerinin Solarify’a aktarılması, bu veriler ışığında kullanıcılar tarafından, ilgili GES’lerde Solarify’dan faydalanılması ve kullanıcı veya müşteri tarafından veya izniyle Solarify’a Veri Kaydedici üzerinden yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
 • 3.2 Solarify’ın kullanımına ilişkin olarak Loggma tarafından kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • 4.1 Müşteri, Solarify’dan faydalanmak için Loggma tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi için sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Solarify’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Loggma sorumlu değildir.
 • 4.2 Yönetici yetkisine sahip kullanıcılar veya Solarify yetkilileri, müşterinin hesabına ait olacak şekilde yeni kullanıcı oluşturabilir, kayıtlı kullanıcıyı ise güncelleyebilir ve silebilir.
 • 4.3 Kullanıcı, Solarify Mobil Uygulamalarının sürüm güncelleştirmelerini, sürüm güncelleştirmesi geldikçe gerçekleştirmesi gerektiğini bildiğini kabul eder. Solarify Mobil Uygulamalarının sürüm uyuşmazlığı veya eski sürümlerin çalışmaması durumunda Solarify Mobil Uygulamalarının çalışmayacağını kabul eder.
 • 4.4 Müşteri, Solarify’dan faydalanmak için gerekli Veri Kaydedici cihazının çalışır ve veri aktarır durumda kalmasını sağlayacağını ve Veri Kaydedici cihazının çalışmaması veya veri aktarmaması durumunda sistemin çalışmayacağını kabul eder.
 • 4.5 Müşteri, tanımladığı veya tanımlanmasını istediği kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Müşteri tanımladığı veya tanımlanmasını istediği kullanıcıların işletme adına gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
 • 4.6 Kullanıcı tarafından Solarify’a erişim kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak olup Solarify üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Loggma’ya bildirecektir.
 • 4.7 Kullanıcı, Solarify’ı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Solarify’a ilişkin olarak Site’de ve Solarify’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Solarify’ı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.
 • 4.8 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Solarify’ı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Solarify’ı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Solarify’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Solarify’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Solarify’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Solarify’a erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.
 • 4.9 Kullanıcı tarafından GES’e ait paylaşılan veriler Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup bu verilere ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Loggma, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında GES verisini kullanma hakkını haizdir. Ges verisine yahut GES verisinin’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Loggma sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, GES’in üretimine ve diğer GES verilerine ilişkin olarak Loggma’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 4.10 Kullanıcı, veya Solarify’ın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Solarify’ı, Solarify’ın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Solarify ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Solarify’ın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Solarify’a kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Loggma’nın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dâhil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 4.11 Kullanıcı, Solarify’ı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Solarify’da bulunan GES verileri, Solarify aktif olduğu sürece 5(beş) sene boyunca veri tabanında tutulacak ve erişime hazır olacaktır. Loggma, Bu süre bitiminde sürenin uzatılması için ilave ücretleri belirleme hakkını saklı tutar.
 • 4.12 Loggma, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, GES verilerinin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın GES verilerinin kaybından sorumlu değildir.
 • 4.13 Loggma, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Loggma’nın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site veya Solarify üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Loggma’nın yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait GES verilerini kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu GES Verileri diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Loggma, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Loggma’nın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, GES verileri ve diğer bilgilerin Loggma veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
 • 4.14 Solarify’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Loggma iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir.
 • 4.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Solarify kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
 • 4.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Loggma,Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Loggma’nın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

5) Ödeme Koşulları ve Ücretlendirme

 • 5.1 Solarify yıllık olarak, müşteri için, aktif olarak sistemde tanımlanmış “kWp DC güç” miktarı üzerinden ücretlendirilir.
 • 5.2 kWp DC Güç tabirinden, Güneş enerjisi santralinin, standart test koşullarında ulaşabileceği maksimum güç anlaşılmalıdır. İşbu sözleşmenin 5.3 maddesinde yazan güç değerine göre sisteme girilir.
 • 5.3 Müşteri için anlaşılmış bedel DC kWp başına yıllık ........(.........................) dir. Müşteri tarafından beyan edilen kWp DC güç değeri …………. olup 1 yıllık hizmet bedeli ………. Faturalandırma, 1 yıllık bedel karşılığında, hizmet başladığında yapılır.
 • 5.4 Sözleşmenin süresi ve periyodu 1 yıldır.
 • 5.5 Kullanıcı Solarify’dan ancak beyan edilen ücretleri yine aşağıda beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile Müşteri tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenmesi karşılığında faydalanabilecektir.
 • 5.6 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 10 (on) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Müşterinin üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.
 • 5.7 Sözleşmenin yenilenmesi durumunda, kWp başına olan ücret yıllık TÜFE ( Tüketici Fiyat Endeksi ) oranı kadar yükseltilecektir.
 • 5.8 Loggma, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Müşteri, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 10 (on) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Müşteri sorumludur.

6) Fikri Mülkiyet Hakları

 • 6.1 Site ve Solarify üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Loggma’ya aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye Solarify’ı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Solarify’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında Loggma’ya Kullanıcı’nın Solarify’a erişimi, Solarify’ı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve GES Verileri kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Loggma, hizmetlerin sağlanması amacıyla GES verilerine ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
 • 6.2 Müşteri veya Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Solarify’ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site veya Solarify üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den veya Solarify’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye veya Solarify’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Loggma’nın açık izni olmaksızın Site’ye ve Solarify’a veya Site’den ve Solarify’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.
 • 6.3 Müşteri veya Kullanıcı, herhangi bir şekilde Loggma’nın ve Solarify’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. Loggma’nın izni olmaksızın kullanmayacaktır.

7) Sorumluluğun kısıtlanması

 • 7.1 Müşteri ve kullanıcı, Loggma’nın ayrıca GES verisi ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Loggma Solarify’ın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Loggma, Solarify’ın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Solarify’a erişimi sağlayan sistemlerin ve veri kaydedicinin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Müşteri veya kullanıcı, Solarify’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Loggma, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • 7.2 Müşteri veya kullanıcı, Site üzerinden Loggma’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Loggma’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 7.3 Müşteri veya kullanıcı, Site üzerinden sunulan Solarify’a erişim ve Solarify’ın kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Loggma’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 • 7.4 Müşteri veya kullanıcı, Veri Kaydedicinin çalışmaması veya veri aktarmaması durumunda Solarify’ın çalışmayacağını ve Loggma’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 • 7.5 Müşteri veya kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve loggma’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Müşteri veya kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, Ges verisi, solarify ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) loggma’yı beri kıldığını kabul eder.
 • 7.6 Loggma, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site’nin veya solarify’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Loggma, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Loggma’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

8) Muhtelif Hükümler

 • 8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • 8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
 • 8.3 Kullanıcı ile sistemde bulunan e-mail vasıtasıyla veya Site’de veya Solarify’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi veya Solarify’ı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 • 8.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

9) Sözleşme’nin yürürlüğü ve feshi

 • 9.1 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
 • 9.2 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Solarify’ı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Müşteriye’ya para iadesi yapılmaz.
 • 9.3 Müşteri’nin hesabının son fatura tarihinden sonra 3 (üç) ay boyunca kapalı olması halinde Loggma işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.
 • 9.4 Müşteri hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Loggma GES verilerine 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.
 • 9.5 İşbu Sözleşme bir(1) orijinal nüsha Loggma’da ve bir(1) orijinal nüsha Müşteri’de olmak üzere iki(2) orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır. İşbu Sözleşme Taraflarca müzakere edilerek ve Sözleşme’nin doğabilecek tüm sonuçları değerlendirilerek kabul edilmiş ve Taraflar’ın her birinin hazır bulunan yetkilileri veya usulüne uygun olarak atanan temsilcileri tarafından ____/____/2021 tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.