Ücretsiz Deneyin

BLOG

Ana Sayfa > Blog
08 ŞUB 2022 / Yazar: Ecem Diker
2053 Net Sıfır Hedefine UNDP'den Destek!

2021 yılı itibariyle Türkiye’nin imzaladığı Paris Anlaşması ve 2053 yılına kadar Net Sıfır'a ulaşma taahhüdü vermesi ile birçok alanda bu amaca yönelik çalışmalar yürütülmeye ve çeşitli politikalar izlenmeye başladı.

2015 yılında imzalanan ve 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, çevreye adaptasyonu ve finansmanı sağlayan bir anlaşmadır.

Ülkemizce imzalanan Paris Anlaşması ’nın detaylarına blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmaları destekleyecek bir adım da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından atıldı. İki kurum tarafından bu adım kapsamında uzun vadeli bir iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı hazırlanması için ortak çalışma yürütülecek.

Bu çalışma sonucunda Paris Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarını düşürmeye yönelik taahhütleri rakamsal olarak belirten Ulusal Katkı Beyanları’nı (NDC) sunmaları gerekiyor. Alınan kararlar sonucu ülkeler 2022 yılında Kahire’de bir araya gelerek daha mantıklı ve iddialı NDC’ler sunacak.

Ulusal katkı beyanları, ülkelerin ulusal koşulları çerçevesinde kendilerince belirledikleri ve bir bağlayıcılığı olmayan hedefleridir. Ülkemiz bu kapsamda bulunacağı beyanında, enerji, atık, ulaşım, binalar, tarım konularında emisyonu azaltmaya yönelik hedefler belirleyecek.

2022 sonuna kadar tamamlanacak olan yeni planlama, ekonomi genelinde ve sektöre özgü hedefler, stratejiler ve eylem planları içerecek. Bu planlama, Ulusal İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı ile birlikte, Türkiye’nin düşük karbonlu kalkınmaya geçişi ve iklim dirençli geleceği için kilit rol oynayacak.

Kaynak: https://www.undp.org/