Ücretsiz Deneyin

BLOG

Ana Sayfa > Blog
30 EYL 2022 / Yazar: Ecem Diker
Enerji Üretim ve Tüketimlerinizi Nasıl Yönetirsiniz?

2022 yılında satışa sunduğumuz yeni ürünümüz Enerify; enerjinin tüketimi ya da üretimi fark etmeksizin otel, iş hanı, mesken, fabrikadan; hibrit güç santrallerine kadar her alanda verimlilik analizlerini kolaylaştıran; yapay zekâ ile istenilen periyotta (günlük, haftalık, aylık) enerji üretimini ve tüketimini, kazanç ve kayıpları analiz edip verileri, veri kaydedicilerin aracılığı ile buluta aktararak kayıt altına alan ve enerjinizi en doğru şekilde yönetebilmenizi sağlayan bir enerji analiz platformudur.

Enerify, günümüzde sıkça adını duyduğumuz ISO 50001, 5/1.h yönetmeliği ve elektrik faturaları gibi konularda kullanıcılara büyük avantajlar sağlıyor.

Gelin bu avantajları konu başlıklarıyla inceleyelim.

ISO 50001


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile bulunduğu her alanda enerji verimliliğinin sürekli iyileştirme taahhüdü zorunlu hale gelmekle birlikte bu iyileştirmeleri yerine getirmek uygulayıcı kuruluşların yükümlülüğünde. Ayrıca standart kapsamında, kuruluşun geçmiş ve gelecekteki enerji tüketen ve/veya iyileştirme potansiyeli olan noktalarının belirlenmesi gerekiyor. Böylece bu tüketim noktalarının iyileştirilmesi ve yönetilmesi mümkün hale geliyor.

ISO 50001 EYS standardının en önemli özelliklerinden bir tanesi ise, enerji tipinden bağımsız olarak, daha etkin ve daha sürdürülebilir enerjiye yönelik sürekli iyileştirme kurallarının olması. Bu sayede, enerji analizi etkin bir şekilde yapılabilir, enerji tüketiminin fazla olduğu noktaların tespit edilmesi ile gerekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir, enerji verimliliği artar ve ilerleyen süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş süreci sağlanır.

Sektör, büyüklük, coğrafi konum fark etmeksizin her kuruluş için uygun olan ISO 50001 EYS standardı, enerji temelli çalışmalar yürüten veya sera gazı emisyonlarına yönelik yasal yükümlülüğü bulunan kuruluşlar için büyük bir öneme sahip. Standart gereklilikleri sayesinde tüm cihazların kullanımı ve işleyişi kontrol altına alınır, enerji tüketimlerinin izlenmesi ile performansına dair bilgi sahibi olunur, enerji israfının önüne geçerek çevreye verilecek zarar en aza indirgenmiş olur, sera gazı emisyonunun izlenmesi ve raporlanması yapılarak toplumu hem bilinçlendirmek hem de temiz bir çevreye ulaşmak adına gerekli kritik adımlar atılmış olur.

Ayrıca Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in Enerji Yönetimi başlığı altında bulunan 8-1.g. maddesi olan “Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması” kapsamında Enerify ile izleme ve enerji analizi mümkün hale gelecektir.

5/1.h


10 Mart 2022 tarihinde EPDK tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmişti. Bu kapsamda tüketimi olan işletmeler, herhangi bir noktadaki üretimlerini mahsuplaştırabilir.

Enerji tüketiminde minimum kayıp, üretimde ise maksimum kazanç sağlayabilecek metriklere sahip yeni ürünümüz Enerify, 5/1.h kapsamında lokasyon ve tesis sayısı fark etmeksizin, tüm tüketim ve üretim verilerinin hepsini tek noktadan takip edebilme ve yönetebilme kolaylığı sunuyor.

Fatura değerlerinizi düşürün


BOTAŞ tarafından doğalgaza gelen zam oranları 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanmıştı. Açıklanan zam oranları;

  • Konutlarda kullanılan doğal gaza ortalama %20,4
  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde ortalama % 47,6
  • Sanayide kullanılan doğal gaza ortalama %50,8
  • Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza ise ortalama %49,5 değerlerinde olmakla birlikte yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, dijitalleşme çözümleri gibi kavramlar her geçen gün daha da önem arz ediyor.

Peki bu noktada Loggma Dijital Enerji Çözümleri olarak biz neler sunuyoruz?

  • Ne kadar enerji ürettim?
  • Enerji tüketimim ne kadar?
  • Nerelerde enerji verimliliği çalışması yapmalıyım? gibi soruların cevabını bulmanıza olanak sağlıyoruz.

Tüm bu noktalarda enerjinin izlemesi, kontrolü ve yönetiminin yapılabildiği Enerify ile uçtan uca dijital bir çözüm sağlıyor ve verimli enerji ile daha iyi bir gelecek sunuyoruz.

Detaylı bilgi için: info@loggma.com.tr