Ücretsiz Deneyin

BLOG

Ana Sayfa > Blog
13 NIS 2022 / Yazar: Ecem Diker
Sürdürülebilir Dönüşümün Geleceği

İzmir Kalkınma Ajansı ve ENSİA - Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin paydaş olduğu Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (Best For Energy) projesi kapsamında düzenlenen etkinlik 5-8 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Bilbao ve İspanya şehirlerinde gerçekleşti.


Best For Energy Projesi, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında yapılan ziyarete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İZKA’dan yetkililerin yanı sıra İzmir’in yenilenebilir enerji sektör temsilcileri katılım göstererek sürdürülebilir, temiz enerjiye sahip bir gelecek için yabancı şirketlerle potansiyel işbirliklerini konuştu.

Ziyaretler, ilk olarak Bilbao’da yer alan, ileri imalat, yüzey mühendisliği, ürün mühendisliği ve ICT teknolojilerinde uzmanlaşmış bir teknoloji merkezi olan Tekniker ile Avrupa'nın önde gelen teknolojik araştırma ve geliştirme merkezi olan Tecnalia’ya düzenlendi.


Bir diğer inceleme ise DemoSATH adı verilen, şebekeye bağlı yüzer rüzgar santrali çözümlerinde ilk deneyimi temsil eden ve limana 2 megavatlık yüzer deniz üstü rüzgar kurulumları yapılmasını içeren projede yapıldı.

Rüzgar enerjisinin kayda değer bir öneminin olduğu İzmir ile rüzgar enerjisinde gelişmiş bir liman kenti olan Bilbao arasındaki potansiyel işbirliği seçenekleri ve ortak projeler, Bask Ticaret ve Yatırım ve Bask Enerji kümelenmesi ile yapılan görüşmelerde ele alındı.

WindEurope Konferansı’nda Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi konuşuldu.


Her yıl düzenlenen ve rüzgar enerjisi sektör temsilcilerini bir araya getiren WindEurope Konferansı’nda bu yıl Türkiye’deki rüzgar enerjisi sanayisinin gelişimi ile ilgili sektör temsilcileri tarafından sunum yapıldı. Konferans kapsamında gerçekleştirilen “Rüzgar Enerjisi Uluslararası Eşleştirme Etkinliği” ile uluslararası paydaşlarla potansiyel işbirlikleri ele alındı.

Etkinlikler boyunca temiz enerjiyi destekleyecek, kentlerin ekonomik rekabet gücünü ve temiz enerji yatırımlarının teşviklendirilmesi gibi birçok konuya da değinildi. Tüm bu çalışmaların sonucunda temiz enerji alanında İspanya’da yürütülen çalışmaların İzmir’e uygulanabilirliği değerlendirildi. Bu etkinlikler sırasında İşletme Rekabet Ajansı (Agency for Business competitiveness - ACCIO) toplantısında döngüsel ekonomi, temiz enerjinin kentsel uygulamaları, akıllı ulaşım sistemleri ve konularında İzmir ile Barselona arasındaki uygulanabilir işbirliği alanları tartışıldı.