Kostenlose Testversion starten

DATENSCHUTZRICHTLINIE

Home > Datenschutzerklärung

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, solarify.io adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

 • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
 • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş. ("Loggma"); speichert und verarbeitet gelegentlich Ihre als "personenbezogene Daten" bezeichneten Daten im Rahmen des Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten Nr. 6698 (das "LPPD"), wenn Sie unsere Website besuchen oder auf andere Weise über mündliche, schriftliche und elektronische Mittel. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen gemäß LPPD und den relevanten Vorschriften mitteilen, wie und zu welchem Zweck personenbezogene Daten von Loggma, dem "Datenverantwortlichen" gemäß LPPD, verarbeitet werden und welche technischen und administrativen Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergriffen werden.


Grundsätze zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden gemäß den folgenden Grundsätzen verarbeitet:
 • Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz.
 • Genauigkeit und gegebenenfalls Aktualisierung.
 • Verarbeitung für bestimmte, ausdrückliche und legitime Zwecke.
 • Angemessenheit, Relevanz und Beschränkung auf das für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß
 • Nur so lange aufbewahrt, wie es durch die relevanten Gesetze vorgesehen ist oder für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden.

Informationspflicht

Artikel 10 des LPPD verpflichtet die Datenverantwortlichen, die Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu informieren und ihre Zustimmung hierzu einzuholen. Loggma, mit dem Titel 'Datenverantwortlicher' gemäß der relevanten Bestimmung, muss die Datensubjekte über folgendes informieren:

 • die Identität des Datenverantwortlichen und gegebenenfalls seines Vertreters,
 • die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden,
 • an wen und zu welchen Zwecken die verarbeiteten personenbezogenen Daten weitergegeben werden können,
 • die Methoden und rechtlichen Grundlagen für die Erhebung personenbezogener Daten,
 • die Rechte, die das Datensubjekt gemäß Artikel 11 des LPPD gegenüber dem Datenverantwortlichen geltend machen kann.

Als Loggma informieren wir alle unsere Besucher gemäß Artikel 10 des LPPD über die Verarbeitung und Schutz personenbezogener Daten mit dieser Information.


Identität des Datenverantwortlichen

Artikel 3/1 (ı) des LPPD definiert Datenverantwortlichen als "Rechts- oder natürliche Personen, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmen und für die Einrichtung und Verwaltung des Datenregistersystems verantwortlich sind" und in diesem Rahmen trägt Loggma den Titel des Datenverantwortlichen.


Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş.
Ege Üniversitesi, Erzene Mah. Ankara Cad. No:172/14 EBİLTEM Bornova İzmir
info@loggma.com.tr


Verarbeitung personenbezogener Daten und ihre Zwecke

Als Loggma werden Ihre personenbezogenen Daten nur bei Ihrer ausdrücklichen Zustimmung oder im Rahmen der gesetzlichen Rechtmäßigkeitsbedingungen für die Verarbeitung verarbeitet.
 • Ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.
 • Die Verarbeitung ist erforderlich, um die lebenswichtigen Interessen des Datensubjekts oder einer anderen natürlichen Person zu schützen, die aufgrund von materiellen Unmöglichkeiten keine Zustimmung geben kann oder deren Zustimmung rechtlich nicht gültig ist.
 • Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Vertragsparteien ist notwendig, solange sie direkt im Zusammenhang mit der Gründung oder Durchführung eines Vertrags stehen.
 • Verarbeitung ist notwendig, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, der der Verantwortliche unterliegt.
 • Personenbezogene Daten, die von dem Datensubjekt selbst veröffentlicht werden.
 • Verarbeitung ist erforderlich zur Gründung, Durchführung oder Sicherung eines Rechts.
 • Verarbeitung ist notwendig zur Verfolgung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder einer Drittpartei, es sei denn, dass solche Interessen durch die Interessen oder grundlegenden Rechte und Freiheiten des Datensubjekts überwogen werden.

Gemäß den oben genannten Prinzipien werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um unsere Produkte und Dienstleistungen an Ihre Präferenzen, Gewohnheiten und Bedürfnisse anzupassen, um die Tätigkeiten innerhalb des Loggma-Betriebs abzuschließen, um die rechtlichen berechtigten Interessen von Personen und Unternehmen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen haben, zu schützen, um unsere kommerziellen und geschäftlichen Strategien zu bestimmen, um Ihre Anfragen und Beschwerden zu bearbeiten und um die Datensicherheit gemäß unseren Verpflichtungen im Rahmen der LPPD zu erhöhen.


An wen und zu welchem Zweck die personenbezogenen Daten weitergegeben werden können

Ihre von Loggma gemäß den Prinzipien und Bestimmungen der LPPD verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen nur für die oben genannten Zwecke und unter Beachtung der erforderlichen Geheimhaltungsvereinbarungen an unsere Geschäftspartner, Lieferanten, bevollmächtigten Personen von Verbänden, unsere Aktionäre, rechtlich befugte öffentliche Institutionen und natürliche Personen weitergegeben werden, im Rahmen der Bedingungen und Zwecke zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Artikeln 8 und 9 der LPPD.


Methoden und rechtliche Grundlagen zur Erhebung personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden, wie oben erwähnt, bei Ihrem Besuch unserer Website (www.solarify.io) oder durch alle mündlichen, schriftlichen und elektronischen Mittel gesammelt und verarbeitet und auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Ihre über diese Methoden und auf diesen rechtlichen Grundlagen gesammelten personenbezogenen Daten können zu den in dieser Information veröffentlichten Zwecken verarbeitet und übertragen werden, hauptsächlich um die Verpflichtungen unserer Vereinigung gemäß der Gesetzgebung und Vereinbarungen korrekt und vollständig zu erfüllen und die Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Artikeln 5 und 6 der LPPD zu erfüllen.


Rechte des Datensubjekts

Artikel 11 des LPPD regelt einige Rechte für jede reale Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, und verpflichtet die Datenkontrolleure, die Datenbetroffene über diese Rechte unter der Informationspflicht zu informieren. Diese Rechte umfassen; das Recht, von dem Kontrolleur eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten über sie verarbeitet werden, und, falls dies der Fall ist, Zugang zu den personenbezogenen Daten und folgenden Informationen; die Zwecke der Verarbeitung und ob die personenbezogenen Daten gemäß diesen Zwecken verwendet werden, die Empfänger, an die die personenbezogenen Daten innerhalb und außerhalb des Landes weitergegeben wurden oder werden, das Recht, von dem Kontrolleur eine Berichtigung der personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese auf unvollständige und falsche Weise verarbeitet wurden, das Recht, die Löschung oder Vernichtung der personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Gründe, die die Verarbeitung personenbezogener Daten erlauben, im Rahmen von Artikel 7 des LPPD nicht mehr bestehen, das Recht, die Benachrichtigung der Dritten, an die die personenbezogenen Daten übertragen werden, über die Berichtigung zu verlangen, wenn die personenbezogenen Daten auf unvollständige oder falsche Weise verarbeitet wurden oder die Löschung oder Vernichtung der personenbezogenen Daten gemäß Artikel 7 des LPPD, das Recht, gegen jedes negative Ergebnis, das ausschließlich aus der Analyse der verarbeiteten personenbezogenen Daten durch automatisierte Systeme resultiert, Einspruch zu erheben und das Recht auf Schadenersatz, wenn durch eine rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten Schäden entstehen.


Wie schützen wir?

Der Schutz Ihrer von Loggma erfassten und verarbeiteten personenbezogenen Daten wird durch die Verhinderung eines Zugriffs durch unbefugte Personen und durch die Übernahme aller erforderlichen technischen und administrativen Maßnahmen sichergestellt, um sicherzustellen, dass unsere Mitglieder und potentiellen Mitglieder keine Verletzungen erleiden, durch die Sicherstellung, dass die von Loggma in unseren Betrieben verwendeten Softwareanwendungen den Standards entsprechen, durch die sorgfältige Auswahl der Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, durch die Schulung unserer Mitarbeiter in diesem Bereich und durch die Einhaltung der Datenschutzrichtlinie innerhalb des Verbandes.


Anwendung und Recht auf Informationen

Wenn Sie eines der oben erklärten Rechte gemäß Artikel 11 der LPPD ausüben möchten, können Sie sich an Loggma wenden. Diese Anfrage sollte schriftlich oder auf andere von der Personal Data Protection Board bestimmte Weise gemacht werden. Die Anwendung sollte an die unten angegebene Adresse mit den unten genannten Methoden erfolgen oder gesendet werden:

Ege Üniversitesi, Erzene Mah. Ankara Cad. No:172/14 EBİLTEM Bornova/İzmir

 • Durch persönlichen Besuch;
 • Durch Übermittlung des Antragsformulars per öffentlichem Notar oder Einschreiben;
Ihre Anwendungen, die durch die oben genannten Methoden gemäß Artikel 13 Absatz 2 der LPPD geliefert werden, müssen innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Empfang durch unseren Verband beantwortet werden. Unsere Antwort wird entweder schriftlich oder elektronisch übermittelt.