Iniciar prueba gratuita

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Inicio > Política de privacidad

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, solarify.io adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

 • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
 • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Loggma Software Electric Electronics Co. ("Loggma"); a veces almacena y procesa legalmente su información considerada como "datos personales" en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales No. 6698 (la "LPPD") cuando visita nuestro sitio web o a través de cualquier medio verbal, escrito y electrónico. Como resultado, nos gustaría informarle, de acuerdo con la LPPD y las regulaciones relevantes, sobre cómo y con qué fines se procesan los datos personales por parte de Loggma con el título de "controlador de datos" de acuerdo con la LPPD y las medidas técnicas y administrativas tomadas para proteger sus datos personales.


Principios relacionados con el tratamiento de datos personales

Los datos personales se procesan a la luz de los siguientes principios:
 • Legalidad, equidad y transparencia.
 • Precisión y, si es necesario, mantener actualizados.
 • Procesamiento con fines específicos, explícitos y legítimos.
 • Adecuación, pertinencia y limitación a lo necesario en relación con los fines para los que se procesan.
 • Almacenamiento solo por tanto tiempo previsto por las regulaciones relevantes o necesario para los fines para los que se procesan.

Obligación de informar

El artículo 10 de la LPPD impone una obligación a los controladores de datos de informar a aquellos cuyos datos personales se procesan al mismo tiempo que obtienen su consentimiento al respecto y requiere que los titulares de los datos sean informados. Loggma, con el título de "controlador de datos" de acuerdo con la disposición relevante, debe informar a los titulares de los datos sobre:

 • la identidad del controlador de datos y, si corresponde, su representante,
 • los fines para los que se procesan los datos personales
 • a quiénes y con qué fines los datos personales procesados pueden ser transferidos,
 • los métodos y los fundamentos legales para la recopilación de datos personales,
 • los derechos que el titular de los datos puede ejercer contra el controlador de datos de acuerdo con el artículo 11 de la LPPD.

Como Loggma, estamos informando a todos nuestros visitantes sobre el procesamiento y protección de datos personales de acuerdo con el artículo 10 de la LPPD con este Aviso de Información.


Identidad del controlador de datos

Artículo 3/1 (ı) de la LPPD define al controlador de datos como "personas físicas o jurídicas que determinan los fines y medios del procesamiento de datos personales, quienes son responsables del establecimiento y gestión del sistema de registro de datos" y dentro de este marco, Loggma ostenta el título de controlador de datos.


Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş.
Ege Üniversitesi, Erzene Mah. Ankara Cad. No:172/14 EBİLTEM Bornova İzmir
info@loggma.com.tr


Procesamiento de Datos Personales y sus Fines

Como Loggma, sus datos personales solo se procesan en presencia de su consentimiento explícito o en presencia de las condiciones de licitud para el procesamiento mencionadas a continuación.
 • Exigido explícitamente por la ley.
 • El procesamiento es necesario para proteger los intereses vitales del titular de los datos o de otra persona física que no puede dar su consentimiento debido a imposibilidades materiales o cuyo consentimiento no es válido legalmente.
 • El procesamiento de los datos personales de las partes contratantes es necesario, siempre y cuando sea directamente relevante para la formación o ejecución de un contrato.
 • El procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la que está sujeto el controlador.
 • Datos personales hechos públicos por el propio titular de los datos.
 • El procesamiento es necesario para la formación, ejecución o protección de un derecho.
 • El procesamiento es necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el controlador o por un tercero, excepto cuando dichos intereses sean anulados por los intereses o libertades y derechos fundamentales del titular de los datos.

De acuerdo con los principios antes mencionados, sus datos personales se procesan para mejorar y mejorar, personalizar de acuerdo con sus preferencias, hábitos y necesidades, los productos y servicios que se le ofrecen en el marco de las operaciones de Loggma, para garantizar que las unidades de servicio de Loggma realicen los trabajos necesarios, para proteger los intereses legítimos de personas físicas y jurídicas con las que tenemos relaciones comerciales, para determinar nuestras estrategias comerciales y empresariales de Loggma, para resolver las demandas y quejas recibidas de usted y para aumentar la seguridad de los datos de acuerdo con nuestras obligaciones en el marco de la LPPD.


A quién y con qué fines se pueden transferir los datos personales

Su información personal procesada por Loggma de acuerdo con los principios y disposiciones de la LPPD solo puede ser transferida con los fines mencionados anteriormente y junto con los acuerdos de confidencialidad necesarios a nuestros socios comerciales, proveedores, personas autorizadas de la asociación, nuestros accionistas, instituciones públicas legalmente autorizadas y personas reales, dentro del ámbito de las condiciones y fines relacionados con el procesamiento de datos personales establecidos en los artículos 8 y 9 de la LPPD.


Métodos y fundamentos legales para la recopilación de datos personales

Su información personal, según se menciona anteriormente, se recopila y procesa cuando visita nuestro sitio web (www.solarify.io) o a través de cualquier y todos los medios verbales, escritos y electrónicos y basados en diferentes fundamentos legales. Los datos personales que se recopilan a través de estos métodos y estos fundamentos legales pueden ser procesados y transferidos con los fines descritos en este aviso de información, principalmente para cumplir correcta y plenamente las obligaciones de nuestra asociación derivadas de la legislación y los acuerdos y para cumplir las condiciones para el procesamiento de datos personales definidas en los artículos 5 y 6 de la LPPD.


Derechos del titular de los datos

Artículo 11 de la LPPD otorga ciertos derechos a cada persona cuya información personal se procesa y requiere que los controladores de datos informen a los interesados sobre estos derechos bajo la obligación de informar. Estos derechos incluyen: el derecho a obtener del controlador la confirmación de si se está procesando o no información personal sobre él o ella y, en caso afirmativo, acceder a esa información personal y a la siguiente información: los fines del procesamiento y si la información personal se utiliza de acuerdo con dichos fines, los destinatarios a quienes se han revelado o se revelarán la información personal tanto en el país como en el extranjero, el derecho a solicitar del controlador la rectificación de la información personal si se ha procesado de manera incompleta o incorrecta, el derecho a solicitar la eliminación o destrucción de la información personal si ya no existen los motivos que permiten el procesamiento de la información personal en el marco del artículo 7 de la LPPD, el derecho a solicitar la notificación a terceros a quienes se han transferido los datos de la rectificación si la información personal se ha procesado de manera incompleta o incorrecta o la eliminación o destrucción de la información personal de acuerdo con el artículo 7 de la LPPD, el derecho a oponerse a cualquier resultado adversos que ocurra exclusivamente a partir del análisis de la información personal procesada a través de sistemas automáticos y el derecho a reclamar una indemnización si se incurre en daños debido al procesamiento ilegal de la información personal.


¿Cómo protegemos?

La protección de sus datos personales recopilados y procesados por Loggma se brinda a través de la prevención del acceso no autorizado a los datos y tomando todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para asegurarse de que nuestros miembros y potenciales miembros no sufran ninguna violación, garantizando el uso de software de Loggma en nuestras operaciones que cumpla con los estándares, teniendo cuidado en la elección de las terceras partes con las que trabajamos, capacitando a nuestros empleados en este aspecto y garantizando el cumplimiento de la política de protección de datos dentro de la asociación.


Aplicación y derecho a obtener información

En caso de desear ejercer uno de los derechos explicados anteriormente otorgados en virtud del artículo 11 de la LPPD, puede solicitar a Loggma. Esta solicitud debe realizarse por escrito o a través de otros métodos determinados por la Junta de Protección de Datos Personales. La solicitud se debe realizar o enviar a la siguiente dirección con los siguientes métodos:

Ege Üniversitesi, Erzene Mah. Ankara Cad. No:172/14 EBİLTEM Bornova/İzmir

 • Visitando personalmente;
 • Enviando la solicitud por correo público notarial o correo certificado;
Sus solicitudes entregadas a nuestra Asociación a través de los métodos mencionados anteriormente de acuerdo con el artículo 13, párrafo 2 de la LPPD, serán respondidas dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su recepción por nuestra Asociación. Nuestra respuesta se enviará por escrito o a través de medios electrónicos.