Start Free Trial

PRIVACY POLICY

Home > Privacy Policy

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, solarify.io adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

 • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
 • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş. ("Loggma”); occasionally stores and lawfully processes your data considered as “personal data” within the scope of the Law on Protection of Personal Data No: 6698 (the “LPPD”) when you visit our website, or through any and all verbal, written and electronic means. As a result, we would like to inform you, in accordance with the LPPD and relevant regulations, regarding how and for which purposes personal data is processed by Loggma bearing the title “data controller” in accordance with the LPPD, and the technical and administrative measures taken in order to protect your personal data.


Principles Relating to Processing of Personal Data

Personal data is processed in the light of the principles below:
 • Lawfulness, fairness and transparency.
 • Accuracy and where necessary, keeping up to date.
 • Processing for specified, explicit and legitimate purposes.
 • Adequacy, relevancy and limitation to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed
 • Storing only as long provisioned by relevant regulations or necessary for the purposes for which they are processed.

Obligation to Inform

Article 10 of the LPPD imposes an obligation on the data controllers to inform those whose personal data are processed whilst obtaining their consent in this regard and requires the data subjects to be informed. Loggma, bearing the title ‘data controller’ in accordance with the relevant provision must inform the data subjects regarding:

 • the identity of the data controller and if applicable, their representative,
 • the purposes for which the personal data are processed
 • to whom and for what purposes the processed personal data may be transferred,
 • the methods and the legal grounds for the collection of personal data,
 • the rights which the data subject may exercise against the data controller in accordance with Article 11 of the LPPD.

As Loggma, we are informing all our visitors regarding the processing and protection of personal data in accordance with Article 10 of the LPPD with this Information Notice.


Identity of the Data Controller

Article 3/1(ı) of the LPPD defines data controller as “Real or legal persons who determine the purposes and means of processing personal data, who are responsible for the establishment and management of the data registry system” and within this framework, Loggma bears the title of data controller.


Loggma Yazılım Elektrik Elektronik A.Ş.
Ege Üniversitesi, Erzene Mah. Ankara Cad. No:172/14 EBİLTEM Bornova İzmir
info@loggma.com


Processing of Personal Data and its Purposes

As Loggma, your personal data is only processed in the presence of your explicit consent or in the presence of conditions of lawfulness for processing stated below.
 • Explicitly required by law.
 • Processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person who cannot give consent because of material impossibilities or whose consent is not legally valid.
 • Processing the personal data of the contract parties is necessary, as long as it is directly relevant to the establishment or performance of a contract.
 • Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Personal data made public by the data subject him/herself.
 • Processing is necessary for the establishment, execution or protection of a right.
 • Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject.

In accordance with the abovementioned principles; your personal data is processed to enhance and improve, customize according to your preferences, habits and needs, the products and services offered to you within the scope of the Loggma’s operations, to ensure Loggma’s serve units complete the necessary works, to protect the lawful legitimate interests of real and legal persons with whom we have business relationships, to determine our Loggma’s commercial and business strategies, to resolve the demands and complaints received from you and to increase the data safety in accordance with our obligations within the scope of the LPPD.


To Whom and For What Purposes the Personal Data may be Transferred

Your personal data processed by Loggma in accordance with the LPPD principles and provisions; may only be transferred for the above mentioned purposes and along with the necessary confidentiality agreements; to our business partners, suppliers, association’s authorized persons, our shareholders, legally authorized public institutions and real persons, within the scope of the conditions and purposes regarding the processing of personal data stipulated in Articles 8 and 9 of the LPPD.


Methods and Legal Grounds for the Collection of Personal Data

Your personal data, as mentioned above, are collected and processed when you visit our website (www.solarify.io), or through any and all verbal, written and electronic means and based on various legal grounds. Your personal data collected through these methods and on these legal grounds may be processed and transferred for the purposes described in this Information Notice, primarily to fulfill our association’s obligations correctly and in full arising from legislation and agreements and to fulfill the conditions for the processing of personal data as defined in Articles 5 and 6 of the LPPD and.


Rights of the Data Subject

Article 11 of the LPPD issues some rights for each real person whose personal data is processed and requires the data controllers to inform the data subjects on such rights under the obligation of inform. These rights are comprised of; the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information; the purposes of the processing and whether the personal data is used in line with such purposes, the recipients to whom the personal data have been or will be disclosed both domestically and in abroad, the right to request from the controller rectification of personal data if the personal data have been processed in an incomplete and wrong manner,  the right to request the deletion or destruction of personal data if the grounds permitting the processing of personal data do no longer exist within the scope of Article 7 of the LPPD, the right to request the notification of the third parties whom the personal data are transferred to regarding the rectification if the personal data have been processed in an incomplete or wrong manner or the deletion or destruction of personal data in accordance with Article 7 of the LPPD, the right to object to any adverse result that occurs exclusively from analysing the processed personal data via automatic systems and right to claim compensation if any damage is incurred due to unlawful processing of personal data.


How Do We Protect?

The protection of your personal data collected and processed by Loggma is provided through preventing unauthorized persons to access the data and by taking all necessary technical and administrative measures in order to make sure our members and potential members do not suffer from any violation, by ensuring the use of softwares by Loggma in our operations are up to standards, by taking due care in choosing the third parties which we work with, by training our employees in this regard and by ensuring the compliance with the data protection policy within the association.


Application and Right to Obtain Information

In case you wish to exercise one of the rights explained above granted under Article 11 of the LPPD, you may apply to Loggma. This application should be made in writing or through other methods determined by the Personal Data Protection Board. The application should be done or sent to below address with below mentioned methods;

Ege Üniversitesi, Erzene Mah. Ankara Cad. No:172/14 EBİLTEM Bornova/İzmir

 • By visiting personally;
 • By mailing the application form via public notary or certified mail;
Your applications delivered to our Association through the abovementioned methods in accordance with Article 13 sub-section 2 of the LPPD, shall be answered within 30 (thirty) days upon receipt by our Association. Our reply shall be sent either in writing or through electronic means.