Kullanıcılar

Kullanıcılar

Tüm aktif kullanıcılar bu sayfada listelenir. Kullanıcılar, yönetici hesabı tarafından düzenlenebilir, silinebilir veya engellenebilir.

a) Kullanıcı ekle

Santrale yeni kullanıcı eklemek için tıklayınız ve gerekli alanlar doldurunuz.

Sonrasında bilgilerini girdiğiniz kullanıcıya bilgilendirme epostası gönderilir ve kullanıcının epostanın içinde bulunan linke tıklayarak kendine güvenli bir parola belirlemesi istenir. Ardından sisteme kullanıcı adı ve belirlemiş olduğu parola ile giriş yapabilir.

Dikkat: Santraldeki kullanıcıların kullanıcı adları birbirinden farklı olmalıdır.

Kullanıcı Ekle

Toplamda 5 adet kullanıcı tipi bulunmaktadır. Bunlar;

Yönetici

 • Tüm yetkilere sahip kişidir.
 • Ayarlar, Dışa Aktar, Sayfalar, Analiz, İş Emri Yönetimi ve Saha Detayı sayfalarına erişimi vardır.
 • Kullanıcı oluşturabilir, düzenleyebilir veya silebilir.
 • Saha ekleyebilir ya da silebilir.
 • Ayar yapabilir.
 • İş emri oluşturabilir, değerlendirebilir, kapatabilir ve silebilir.

Müdür

 • Yönetici hesabının atadığı sahalarda birçok yetkinlendirmeye sahiptir.
 • Atanan saha özelinde tüm sayfaları görüntüleyebilir, ayar yapabilir, sahadaki kullanıcıları görüntüleyip düzenleyebilir veya silebilir.
 • Yeni bir kullanıcı ekleyebilir.
 • Saha ekleyemez var olan sahayı silemez.
 • Alt saha oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.
 • Veri Kaydedici düzenleyemez.
 • İş emri oluşturabilir, değerlendirebilir, kapatabilir veya silebilir.

Yatırımcı

 • Sadece yönetici tarafından belirlenen sahaların detay sayfasını görebilir.
 • Ayarlar, Dışa Aktar, Sayfalar, Analiz ve İş Emri Yönetimi sayfalarına erişimi yoktur.
 • Sistemde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Gözlemci

 • Yönetici tarafından belirlenen sahaların, Dışa Aktar, Sayfalar, Analiz, İş Emri Yönetimi ve Saha Detayı sayfalarına erişimi vardır.
 • Analiz yapabilir, her şeyi görebilir ancak ayar veya değişiklik yapamaz.
 • İş emri oluşturamaz, değerlendiremez veya kapatamaz, sadece görüntüleyebilir.

Teknisyen

 • Yönetici tarafından belirlenen sahaların, Ayarlar, Dışa Aktar, Sayfalar, Analiz, İş Emri Yönetimi ve Saha Detayı sayfalarına erişimi vardır.
 • Ayarları görüntüleyebilir fakat değişiklik yapamaz.
 • Sistemden herhangi bir cihazı veya veri kaydediciyi silemez.
 • Sahadaki kullanıcıları göremez.
 • Saha Detayında bulunan kazanç bilgilerini göremez.
 • İş emri oluşturabilir fakat değerlendiremez, kapatamaz veya silemez.