Veri Kaydedici

Üç ayrı sayfadan oluşmaktadır. Bunlar Ayarlar, Portal Kaydı, Modbus Testi.

Ayarlar

2 tablodan oluşur. Bunlar, Veri Kaydedici ve FTP Ayarları.

ayarlar

Veri Kaydedici

  • Durdur: Bu butonu kullanarak veri kaydedicinin veri toplamasını durdurabilirsiniz.
  • RTU protokolünde bulununan cihazlar için modbus testi kullanılırken haberleşmedeki çakışmaları ve yanlış verileri engellemek için sistem buradan durdurulmalıdır. Modbus test işlemi tamamlandıktan sonra aynı tuş kullanılarak sistem tekrar çalıştırılmalıdır.

  • Model: Sahada takılı olan Solarify veri kaydedicisinin modelinin yazdığı satır.

  • Seri No: Sahada takılı olan Solarify veri kaydedicisinin seri numarasının yazdığı bölüm. Bu numara cihaza özeldir.

  • Veri Kaydedici Adı: Sağ üstteki düzenle butonunu kullanarak, veri kaydediciye atadığınız özel isimin yazdığı bölüm.

  • Veri Kaydetme Döngüsü: Solarify.io'ya verilerin hang aralıkla gönderildiğini gösteren kısım. Düzenle butonundan 5 veya 15 dk seçilebilir.

  • Gerçek Zamanlı Veri: Gösterge panelinin altında bulunan gerçek zamanlı veri sayfasının etkin olup olmadığını gösteren bölüm. Düzenle butonundan devre dışı bırakılabilir ya da etkin hale getirilir.

Düzenle

Geçmiş Veriyi Gönder: Solarify'a gönderilmemiş ama veri kaydedicisinde bulunan verileri göndermek için kullanılan butondur. Eksik aralıklar girilerek tekrar göndere basılır.

Geçmiş veriyi gönder

Portal Kaydı

Hangi sahaya veri gönderdiğini, sahanın kayıt durumunu ve haberleşmenin çalışıp çalışmadığını gösteren sayfadır.

Kurulum için,

  • Solarify.io'da açılmış olan sahanın saha ayarlarına giderek, genel görünüm safasında bulunan UID kopyalanır.

UID

  • Açılan küçük ekrana bu numara girilir.

Pin Girişi

Kurulum tamamlandığında sayfa aşağıdaki şekilde görüntülenir. Portal kaydı

Kayıt silme işlemi yapıldığı takdirde, bu veri kaydedici kayıtlı olduğu sahaya bir daha veri göndermez.

Modbus Testi

Veri kaydedici üzerinden cihazlar ile haberleşmeyi test etmek için kullanılan sayfadır.

Modbus test

İlk önce sağ üstten bağlantı tipi seçilir. Kurulum esnasında belirlenmiş bağlantı ve yazmaç ayarları doğru şekilde girilerek gönder butonuna tıklanır.

Modbus RTU için; Modbus rtu

Dikkat: Modbus RTU üzerinden test yapılıyorsa eğer, servis "veri kaydedici --> ayarlar" kısmından durdurulmalıdır, aksi takdirde modbus test kullanılırken haberleşmede çakışmalar ve yanlış veriler görülebilir.

Modbus TCP için; Modbus TCP