Terimler

Sisteme gelen veriler üzerinden hesaplama yapmanızı ve bunları kaydetmenizi sağlayan ayar sayfasıdır.

  • Sistem ilk kurulduğunda enerji(STE), ışınım(STI) ve sıcaklık(STT) terimleri oluşturulur. Genel görünüm ekranındaki veriler bu terimlerden alınır.
  • Aynı birimdeki verilerin ortalamasını almak, toplamını görmek veya oran kurmak gibi bir çok işlem terimler üzerinden yapılabilir.
  • İstenilen terimler burada oluşturulduktan sonra bu terimler üzerinden kullanıcı tanımlı alarmlar kurulabilir.
  • Analiz sayfasından bu terimler üzerinden grafikler oluşturulabilir.

Terimler

a) Yardım

Yardım butonuna tıklandığında ekrana Terimler Nasıl Kullanılır? sayfası gelecektir.

  • Daha önce oluşturulmuş terimler ilk kısımda listelenir.
  • Devamında veri kaydedici seçerek o veri kaydediciye bağlı cihaz tipleri ve o cihaz tipleriyle oluşturulabilecek terimler listelenir.
  • Cihaz tiplerinin hizasından cihazlar tek tek seçildiğinde, her cihazın kendi terimi aşağıda listelenir.

b) Terim ekle

Terim Ekle

Terime anlaşılacak bir isim ve kısaltma yazılır sonrasında yardım butonuna tıklayarak istenilen terimler kopyalanıp formül alanına yapıştırılır. Ve istenilen formül bu kısımda oluşturulur. Sonrasında birimi ve işlem tipi seçilerek ekle butonuna tıklanır.

Ön İzleme

Bu modül terim çıktılarını anlık olarak görüntülemenizi sağlar. Girilen formüle göre sonuçlar gün bazlı olarak buradan görüntülenir.

İşlem Tipi

TOPLA: Bu işlem tipi seçilmesi durumunda hesaplatılan terim, gelen veriyi belirlediğiniz zaman aralığında kümülatif olarak görüntülemenizi sağlar.

ORT: Bu işlem tipi seçilmesi durumunda hesaplatılan terim, veri kaydedicinin veri alım sıklığındaki verilerin ortalama değerini görüntülemenizi sağlar.

MAKS: Bu işlem tipi seçilmesi durumunda hesaplatılan terim, veri kaydedicinin veri alım sıklığındaki verilerin maksimum değerini görüntülemenizi sağlar.

Terim eklendikten sonra hesapla bu butona tıklanarak, sahanın kurulduğu tarihten güncel tarihe kadar aralık seçilir ve hesaplatılır. Bu sayede geçmiş veriler için de bu terim erişilebilir hale gelir.