Genel Görünüm

Ana sayfada tıkladığınız santralin, metriklerinin, saha bilgisinin ve üretim grafiğinin seçilen zaman aralığında görüntülendiği sayfadır.

Genel Görünüm

a) Saha Seçimi

Hangi sahanın detay sayfasında olduğunuzu belirtir. Butona tıkladığınızda istediğiniz bir sahanın detay sayfasına gitmenizi sağlayan seçeneği sunar.

Saha Seçiniz

b) Metrikler

 • Performans Oranı: IEC 61724-1'e göre hesaplanmıştır.(Fare ile performans oranının üzerine gelirseniz, sıcaklık etkisi yansıtılmış performans oranını da görebilirsiniz.) Işınım sensörü olmayan sahalarda bu değer “-” olarak gösterilir. Seçili zaman aralığında kümülatif şekilde hesaplanır.
 • Üretilen Enerji [KWH]: Seçili zaman aralığında üretilen enerji miktarını kümülatif olarak gösterir. Üretim verisini, terimler kısmında belirlediğimiz “STE” teriminden alır. Üretim noktası inverter çıkışı olabileceği gibi, isteğe göre orta gerilim tarafındaki enerji kalite analizörü çıkışı da olabilir.
 • Işınım [WH/m²]: Seçili zaman aralığında ölçülen ışınım miktarını kümülatif olarak gösterir. Birden fazla ışınım sensörü olması durumunda, hangi sensörden veri alınacağı seçilebilir ya da tüm sensörlerin ortalaması “STI” teriminde belirlenebilir. Işınım sensörü olmayan sahalarda “-” olarak gösterilir.
 • Emre Amadelik: Seçili zaman aralığında santralin, en alt cihazına kadar tarayıp, çalışıp çalışmadığına bakarak emre amadelik hesabını kümülatif olarak yapar. Minimum ışınım değeri belirleme imkânı vardır. Işınım sensörü olmayan sahalarda “-” olarak gösterilir.
 • CO₂(TON): Seçili zaman aralığında, üretilen enerji sebebiyle engellenen CO₂ salınımını kümülatif olarak hesap eder.
 • Alarmlar: Aktif alarmları hızlıca görmenizi sağlayan ekranı açar.

c) Saha Bilgisi

 • Saha Adı: Santralin ismi.
 • Kurulu Güç: Standart test koşullarına göre santrale ait panellerin üretebileceği maksimum gücü belirtir.
 • Panel: Panel tipi ve adedi.
 • İnverter: İnverter tipi ve adedi.
 • Son veri: Kayıtlı veri kaydedicilerin herhangi birinden gelen en son verinin tarih ve saati yer alır.

Not: Kurulu güç, panel ve inverter bilgileri, alt saha oluştururken girilen bilgilerden alınır.

d) Üretim Grafiği

Güç, ışınım ve panel sıcaklık değerlerini grafik şeklinde görüntülendiği alan. Seçili zaman aralığında değişir.

e) Dışa Aktar

Genel görünüm ekranında seçtiğiniz tarihe göre gösterilen güç(kW), ışınım(W/m²) ve panel sıcaklığı (°C) bilgilerinin dışa aktarılmasını sağlar.

f) Tarih

Genel Görünüm sayfasını gün, hafta, ay ve yıl olarak görüntülemenizi sağlar.