Genel Görünüm

Saha listesinden tıklanılan saha ayarlarının genel görünüm ekranıdır. Buradan, teknik bilgiler ve alt sahalar görüntülenir. Teknik bilgilerin düzenlemesi yapılabilir veya saha sistemden silinebilir.

Genel Görünürüm

a) Düzenle

Sahaya ait teknik bilgileri güncellemek için kullanılır.

Düzenle

Yanında * bulunan verilerin girilmesi zorunludur.

  • Enerji Terimi, Sıcaklık Terimi, Işınım Terimi: Terim ekranında oluşturulan terimler burada listelenir. Buradan seçtiğiniz terimler, Genel Görünüm ekranında Sıcaklık, Işınım ve Üretilen Enerji verilerini görebilmenizi sağlar.

b) Sil

Sahayı silmenizi sağlayan buton.

Uyarı: Saha silinme durumunda ona bağlı bütün bilgiler, cihazlar silinir. Sadece yönetici hesabının buna yetkisi vardır.

c) Teknik Bilgi

  • Enlem-Boylam: Enlem-boylam bilgileriyle sağ bölümde bulunan haritadan konumu görmemizi sağlar. Alarmlarda kullandığımız gün doğumu ve batım zamanları da bu bilgiye göre hesaplanır.
  • Sistem bilgisi, içerisinde sahanın başlangıç tarihi ve son veri yani kayıtlı veri kaydedicilerden herhangi birinden gelen son verinin tarih saati yer alır.

d) Alt Sahalar

Alt saha bilgilerini, alt saha ekranında girilen verilere göre otomatik çeker.